Bádateľská výprava po stopách M.R.Štefánika

Bádateľská výprava je zameraná na spoznávanie života Štefánika v jeho 4 obdobiach: od narodenia a detstva, cez jeho štúdiá, cestovanie až po vznik Československa. Cez rôzne predmety deti zážitkovou formou a včlenením do hry spoznajú život Milana Rastislava Štefánika. Navštívite tiež rodný dom M.R.Štefánika, ktorý Vám tiež priblíži život nášho velikána.

Ako to bude vyzerať

O živote Milana Rastislava Štefánika sa dozviete veľmi zaujímavou a interaktívnou formou priamo pod Mohylou na Bradle, kde je Štefánik pochovaný. Zážitkom bude aj to, že sprievodca bude prezlečený za Štefánika. Novinkou tento rok je „Bádateľská výprava – škola vonku“, ktorá bude prebiehať pod Mohylou so sprievodcom. Bádateľská výprava spolu s výkladom o živote Štefánika a výstupom na Mohylu trvá približne 1 hod a 30 minút.
Bádateľská výprava je zameraná na spoznávanie života Štefánika v jeho 4 obdobiach: od narodenia a detstva, cez jeho štúdiá, cestovanie až po vznik Československa. Cez rôzne predmety deti zážitkovou formou a včlenením do hry spoznajú život Štefánika. Každý účastník dostane a vyplní kvíz, ktorý bude zlosovateľný v rámci celého Slovenska.

Vystúpte na mohylu M.R.Štefánika na Bradle. Mohyla na Bradle je pietnym miestom, kde je pochovaný Milan Rastislav Štefánik - jeden z najvýznamnejších Slovákov a spoluzakladateľ prvého samostatného Československého štátu. Mohyla je súčasne symbolom samostatnosti a slobody nášho národa a pamätník významnej historickej udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi slobodné národy sveta.

Tiež navštívite rodný dom Štefánika v Košariskách, ktorý slúžil ešte nedávno ako evanjelická fara. Z rodného domu bolo vytvorené múzeum s pamätným charakterom, úlohou je priblížiť všetkým návštevníkom atmosféru veľkého sveta, v ktorom sa Štefánik ako politik, vojak, bádateľ, dobrodruh a hvezdár pohyboval. Výstavu dotvárajú takmer dve stovky osobných Štefánikových predmetov pochádzajúcich z jeho ciest alebo parížskeho bytu.

Myjavské kopanice sú krásny kút Slovenska, ktorý spája v sebe krásu prírody, kus našej histórie a národnej hrdosti.

Čo zažijete

  • návšteva rodného domu – múzea M.R.Štefánika v Košariskách so sprievodcom
  • výklad o živote Štefánika a Bádateľskú výpravu po stopách M.R.Štefánika zábavnou formou na Bradle
  • kvíz pre každého žiaka, ktorý bude zlosovateľný v rámci celej SR

Ako je to ďaleko?

0
km z Bratislavy
0
km z Trnavy
0
km z Trenčína
0
km zo Žiliny

Harmonogram

10:00 prehliadka múzea
11:30 výklad sprievodcu na Bradle + bádateľská výprava
13:00 odchod autobusu

Cena od

22 €

Cena z Bratislavy
25 €

Cena z Trenčína
22 €

Cena z Nitry
24 €

Cena zo Žiliny
28 €

Zabezpečíme pre vás dopravu aj z iných miest, kontaktujte nás. Cena platí pri minimálnom počte 45 žiakov. Na každých 20 žiakov je 1 pedagogický dozor zdarma.

Čo je v cene

– doprava autobusom
– návšteva múzea M.R. Štefánika
– výklad na Bradle o živote Štefánika
– bádateľská výprava po stopách Štefánika – interaktívne riešenie úloh a kvízu
– darček pre pani učiteľky

Nezáväzné prihlásenie


Čo povedali účastníci?