Školská výletná agentúra

Vianočná Viedeň

Technické múzeum vo Viedni zábavnou formou žiakom pomôže pochopiť zákonitosti fyziky v bežnom živote, v prírode, v doprave.. Spoznajte, ako funguje svet okolo nás. Po návšteve múzea Vás čaká exkurzia v čokoládovni a možnosť nakúpiť si čokoládové dobroty.

  • ZÁŽITOK
  • ZVIERATKÁ

Zážitkový deň na farme

Zažite fantastický deň na farme. Ideálny výlet pre škôlkarov a mladších žiakov. Kŕmenie zvierat, výklad o živote na gazdovstve, lasovanie umelých kráv, dojenie umelej kravičky, detská lukostreľba, mega trampolíny, jazda na tubingovej dráhe.