Školská výletná agentúra
Školská výletná agentúra

Vianočná Viedeň

Technické múzeum vo Viedni zábavnou formou žiakom pomôže pochopiť zákonitosti fyziky v bežnom živote, v prírode, v doprave.. Spoznajte, ako funguje svet okolo nás. Po návšteve múzea Vás čaká exkurzia v čokoládovni a možnosť nakúpiť si čokoládové dobroty.